Professionals

Naam:
De heer Kees Stroo Cloeck
Telefoon:
0548-630629
Bereikbaar op:
maandag t/m vrijdag
Werkzaamheden :
coödinatie samenwerking inzake huiselijk geweld, huisverbod en multiproblematiek leerplicht
Naam:
Mevrouw Jeannette Geurkink (Nijverdal - Haarle)
Telefoon:
bij spoed: 0900-3338889
Bereikbaar op:
dagelijks bereikbaar via spoednummer: 0900-3338889 via mail kan cliënt worden aangemeld, deze wordt vervolgens gebeld voor een afspraak
Werkzaamheden :
eerste aanspreekpunt bij vragen over jeugdgezondheid, opgroeien, opvoeden voor 0-12 jarigen
Naam:
Mevrouw Annemarie de Graaf
Telefoon:
053-4876614
Werkzaamheden :
inzet van kortdurende pedagogische gezinsbegeleiding
Naam:
Mevrouw Sabine Hollak
Telefoon:
0529-452011
Bereikbaar op:
maandag, dinsdag, donderdag
Werkzaamheden :
adviseren jeugd en gezin, dagbesteding, beperking, onderwijs, opvoeding en ondersteuning, spelen.

meer info

Naam:
de heer Jan Jager
Telefoon:
088 - 04 03 800
Werkzaamheden :
algemeen maatschappelijk werk, deelnemer zorgadviesteams onderwijs, werkbegeleider, Multidisciplinair overleg (MDO), aandachtsfunctionaris huiselijk geweld
Naam:
Mevrouw Dinja Konijnenbelt
Telefoon:
0548-638810
Bereikbaar op:
dinsdagmiddag, woensdag
Werkzaamheden :
samenroepen en voorzitten: - risicojongerenoverleg (12 - 23 jr) - jeugd en veiligheid overleg (12 -23 jr) - netwerkbijeenkomsten voor professionals (0 - 23 jr)
Naam:
De heer Robert Lentelink
Telefoon:
0548-624424 - 06-46540113
Bereikbaar op:
maandag t/m vrijdag
Werkzaamheden :
aanbod voor jongeren in Hellendoorn, signaleren problemen, hulpverleningsbereid maken jongeren, ambulant en vanuit jongerencentrum. Voorkomen van overlast, intermediair tussen bewoner, jongeren en gemeente.
Naam:
Mevrouw Marloes Meijerink
Telefoon:
088 - 04 03 800
Werkzaamheden :
Algemeen maatschappelijk werk, schoolgericht maatschappelijk werk (kind-ouders-school)
Naam:
Mevrouw Greet van der Meulen
Telefoon:
06-18609194
Bereikbaar op:
maandag t/m donderdag
Werkzaamheden :
screening en advisering ten aanzien van spraak-taalontwikkeling bij kinderen interne backoffice CJG
Naam:
Mevrouw Henny van Ommen
Telefoon:
0548-630215
Werkzaamheden :
afhandeling vragen en innemen aanvragen zorg, Jeugd, Wmo, inkomen, bijstand, opvoeden en opgroeien
Naam:
Mevrouw Henriette Schmink
Telefoon:
053-4876614
Werkzaamheden :
inzet van kortdurende pedagogische gezinsbegeleiding
Naam:
Mevrouw Marieke Schoormans
Telefoon:
0618609196
Bereikbaar op:
maandag t/m donderdag
Werkzaamheden :
screening en advies inzake spraak-/taalontwikkeling bij kinderen interne backoffice CJG
Naam:
Mevrouw Frencis Smit
Telefoon:
spoed: 0900-3338889
Bereikbaar op:
alle dagen bereikbaar via: spoedtelefoon: 0900-3338889 Via mail kan cliënt worden aangemeld, deze wordt vervolgens gebeld voor een afspraak
Werkzaamheden :
eerste contactpersoon voor vragen over gezondheid, jeugdgezondheidszorg en opvoeden mbt kinderen van 0 tot 19 jaar.
Naam:
mevrouw Claudia Stam
Telefoon:
0548-630748
Werkzaamheden :
bijstandsverlening, toeleiding naar arbeid dan wel zorg, Multidisciplinair Overleg, huisvesting, kinderopvang, interne backoffice CJG
Naam:
Mevrouw Mariska Stokvis
Telefoon:
0548-630215
Werkzaamheden :
afhandeling van vragen en innemen van aanvragen ten aanzien van Wmo, Jeugd, welzijn, inkomen, bijstand, zorg, opvoeden en opgroeien
Naam:
mevrouw Esther Ter Morsche (Hellendoorn-Daarle)
Telefoon:
bij spoed: 0900-3338889
Bereikbaar op:
dagelijks bereikbaar via spoednummer 0900-3338889 via mail kan cliënt worden aangemeld, deze wordt vervolgens gebeld voor een afspraak
Werkzaamheden :
eerste aanspreekpunt bij vragen over jeugdgezondheid, opgroeien, opvoeden voor 0-12 jarigen
Naam:
De heer Kees Tromp
Telefoon:
0548-630654
Bereikbaar op:
maandag t/m vrijdag
Werkzaamheden :
Wmo verstrekkingen, interne backoffice CJG
Naam:
Mevrouw Sandy Winkels
Telefoon:
0548-630710
Bereikbaar op:
maandagmiddag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Werkzaamheden :
verstrekking bijstand, toeleiding naar zorg dan wel arbeid interne backoffice CJG
Naam:
De heer Michel Zink
Telefoon:
0548-624424 / 06-46540025
Bereikbaar op:
maandag t/m vrijdag
Werkzaamheden :
aanbod voor jongeren in Hellendoorn, signaleren problemen, hulpverleningsbereid maken jongeren. Vanuit jongerencentrum en ambulant. Voorkomen van overlast. Intermediair tussen bewoner, jongeren en gemeente.
Mee IJsseloeversStichting de WelleMaatschappelijk Werk Noord West TwenteGGD Regio TwenteGemeente Hellendoorn